7.trinn uke 36

Oppgave 1 
Du skal lage et måneds-budsjett for deg selv. Du er blitt voksen, har flyttet for deg selv og har jobb. Bruk opplysningene under:
a) Lag et budsjett i Excel med oversikt over inntekter og utgifter. Bruk formler og finn Netto årslønn, netto månedslønn og totale utgifter.

Inntekt:
Brutto årslønn450000
 Skatt 36%
 Netto årslønn 
 Netto månedslønn 

 Utgifter per måned Sum 
 Husleie/lån 8000
 Strøm 1000
 Vann/renovasjon 675
 Forsikringer1000 
 Strømmetjenester200     
 Nrk250 
 TV/internett800 
 Telefon300 
 Mat4000 
Trening 300 
 Sparing500 
 Diverse2000
 Totalt 
 Differanse 
    
b) Bruk formler i Excel og finn differansen mellom netto månedslønn og totale utgifter.

Oppgave 2
a) Hvilken utgiftspost bør du øke dersom du har høy positiv differanse hver måned?
b) Hva skjer med differansen dersom du øker mat-posten til 6000 , diverse-posten til 5000 og TV/internett til 1000?
c) Forklar hvorfor det er viktig å vite hvordan man setter opp et godt budsjett.
d) Lag et sektordiagram over utgiftene dine.

 
Videoundervisning