7.trinn uke 22

Oppgave 1 
 Oppgaven skal løses i Geogebra:
  • Tegn er regulær trekant ABC.
  • Fest et dynamisk punkt D på AC.
  • Lag en parallell til AB i punkt D.
  • Finn skjæringspunktet E mellom parallellen og BC. Slå av visning av parallellen og trekk linjestykke DE.
  • Trekk opp mangekant DEC
  • Sett vinkelmål på de to mangekantene. Hva ser du?
  • Sjekk om dette stemmer når du endrer på DE.
  • Sett sidemål på mangekantene. Ser du noen sammenhenger?


Videoundervisning