7.trinn uke 16

Oppgave 1 
 Oppgaven skal løses i Geogebra:
  • Tegn linjestykke AB lik 4.
  • Velg sirkelsektor med sentrum mellom to punkt. Fest sentrum i punkt A klikk deretter på punkt B. Dra sirkelsektoren og fest den når du tenker sektoren er 60 grader.
  • Sett på vinkelmål og prøv å lag 120 grader i sektoren.
  • Sett på mål for areal av sirkelsektor og omkrets av buelengden.
  • Hva blir omkrets av hele figuren dersom sektoren er 120 grader?


Oppgave 2
Bruk sirkelsektoren i oppgave 1:
  • Lag 180 grader i sektoren.
  • Vis ved regning at areal og buelengde er riktig.
  • Hvordan regner du ut dette dersom sektoren er på 40 grader?Videoundervisning