7. trinn uke 6

Oppgave 1 
 Oppgaven skal løses i Excel:
Videoundervisning