7. trinn uke 44

Oppgave 1 
Bjørg Burger jobber i en fastfood-butikk. Hun har en avtale med sjefen der hun vil tjene 15kr for hver burger hun selger pluss 275 kroner fast hver dag.
a)
Lag en oversikt i Excel som viser hvor mye Bjørg vil tjene på en dag dersom hun selger fra 0 til 30 burgere.
       15 kr
 Antall solgte  inntekt fra burgere  fast lønn  Total lønn
 0  =0*15  275  =0*15+275
 1  =1*15  275  =1*15+275
 2  =2*15  275  =2*15+275
 3      
 4      
 30      

En dag selger Bjørg bare 1 burger. Neste dag selger hun 30 stk.
b) Hva er differansen i kroner på dagsinntekten disse to dagene?
c) Hvor mange prosent har dagsinntekten økt?


Oppgave 2
Start Geogebra og slå på akser og rutenett.
Bruk sammenhengene mellom antall solgte burgere og totalinntekt fra oppgave 1.

a)
Lag koordinater til tre sammenhenger i Geogebra. 
x-koordinat = antall solgte burgere og y-koordinat =total inntekt

Skriv inn i inntastingsfeltet:
(0,275) , (11,440), (24,635)
Nå har du fått tre punkter A,B,C i grafikkfeltet.

b) 
Velg verktøy "Linje" og fest en linje i punktet A og B. (Dersom du tastet riktig koordinater så skal linjen også gå gjennom punkt C).

c)
I algebrafeltet har du fått ligningen til linja du laget i grafikkfeltet. f:-15x+y=275.
Høyreklikk på likningen og velg: Likning y=ax+b

d)
Se på ligningen du fikk: y=15x+275
y står for inntektene som du leser av på y-aksen.
  • Hva tror du leddene 15x og 275 betyr i denne sammenhengen?
  • I hvilken verdi skjærer linja y-aksen?
Velg verktøy stigning og klikk på linja.
  • Hva er stigningstallet til linja?
  • Hvor finner du dette tallet i ligningen til linja?
  • Hva forteller stigningen til linja?Oppgave 3
  • Vis i grafisk hvor mye Bjørg tjener dersom hun selger: 12,17 og 27 burgere. 
  • Bjørg må tjene 525 kroner en dag for å kunne dra på konsert. Vis grafisk hvor mange burgere hun må selge for å klare dette.
 
Videoundervisning