7. trinn uke 42

Oppgave 1 
Fotballklubben Verket FK ville føre en oversikt over hvor mange spillere som ikke var på trening i uke 42. Dette gjaldt lagene G11-G12 og G13.

a)
Lag denne tabellen i Excel:
 LagIkke på trening Antall spillere på laget
 G11 7 24
 G12 5 21
 G13 3 22


Hovedtrener Balldal ønsket å finne prosentandelen som ikke var på trening på hvert lag, og den totale prosentandelen for alle tre lag.

b)
Lag en kolonne til høyre (prosent) og bruk formler i Excel til å finne prosentandelen for hvert lag.

Lag en rad under som viser
  • Totalt antall som ikke var på trening på de tre lagene.
  • Totalt antall spillere på de tre lagene.
  • Prosentandelen totalt som ikke var på trening på de tre lagene.
LagIkke på trening Antall spillere på laget Prosent  
 G11 7 24 
 G12 5 21 
 G13 3 22 
 Tot   

c)
Vis formlene du har brukt i utregningene.

Oppgave 2
a)
Vis oversikten over lag og antall som ikke var på trening med et stolpediagram.

b)
Balldal ønsket en lik oversikt over uke 43. Da hadde fraværstallene endret seg til:
G11: 5
G12: 2
G13: 3

Gjør endringene i tabellen i Excel.

c)
Hvor mange prosentpoeng hadde fraværet endret seg fra uke 42 til uke 43?

d)
Hvor mange prosent hadde fraværet gått ned?Videoundervisning