6.trinn uke 50

Oppgave 1 
 Løs følgende likninger Excel, Geogebra og CAS:

a)  x+4=8

b) 3x-2=2x+1

c) 2x/6-2=x-8

d) 2(x+3)=4(x-4)+12

Oppgave 2
a) Forklar hva det vil si å finne løsningen til en likning.
b) Hvordan kan du sjekke om du har funnet riktig løsning?Videoundervisning