6.trinn uke 48

Oppgave 1 
Denne oppgaven skal gjøres i excel:
Du skal lage en oversikt over årsinntektene til 7 innbyggere i Andeby.
a)
Lag denne tabellen i excel:
 Innbygger Årslønn 
 Donald 480000
 Dolly 500000
 Langbein 495000 
 Onkel skrue 500000000000000 
 Mikke 520000
 Guffen 480000
 Minni 550000

b)
Bruk formler i Excel og finn:
Sentralmål: Gjennomsnitt, median, typetall
Spredningsmål: variasjonsbredde

c)
Forklar hvilket av sentralmålene som er best å bruke til å si noe om hva som er "vanlig" å tjene for disse 7 innbyggerne.

d)
Hva kan man si om gjennomsnittet i en undersøkelse når variasjonsbredden er stor?Oppgave 2
a)
Fremstill tabellen i et stolpediagram.
b)
Bytt årslønnen til Onkel skrue til 600000 i tabellen din. 
Hva skjer med: sentralmål, spredningsmål og diagram?
 
Videoundervisning