6.trinn uke 44

Oppgave 1 
 Start Geogebra med et blankt grafikkfelt.
a)
 • Velg verktøyet "Sirkel definert ved sentrum og pereferipunkt" og lag en sirkel ved å klikke sentrum (A) i grafikkfeltet og fest pereferipunktet (B) i en passe avstand fra sentrum.
 • Slå av punktet B ved å trykke på den blå knappen til punktet B i algebrafeltet. (Har du ikke algebrafelt så trykk på "vis" i menyen og velg algebrafelt).
 • Velg verktøyet "Nytt punkt" og fest et punkt (C) et sted på sirkelpereferien. 
 • Velg verktøyet "linjestykke mellom to punkt" og trekk opp radiusen i sirkelen ved å klikke i punkt C og A. Skift navn på linjestykket slik at det får navnet radius.
 •  Sett lengdemål på radiusen med verktøyet "avstand eller lengde".
 • Trekk i punkt C på sirkelpereferien og vis at radiusen kan være rundt hele sirkelen.
b)
 • Fest et nytt punkt på sirkelpereferien og trekk opp linjestykket mellom punktet og sentrum.
 • Velg verktøy "speil objekt om punkt" og klikk på den nye linjestykket og så i sentrum. 
  • Hva kalles dette linjestykket?
 • Slå av linjestykkene i algebrafeltet og trekk opp et nytt linjestykke mellom punktene. Skift til riktig navn.
 • Trekk i punktet og vis at vi har denne rundt hele sirkelen.
 • Sett på lengdemål.
c)
Hva kan du si om sammenhengen/forholdet mellom de to linjene i sirkelen?

Oppgave 2
a)
 • Vis omkretsen av sirkelen ved å velge verktøy "avstand eller lendge" og klikk et sted på sirkelpereferien.
b)
 • Finn forholdet mellom omkretsen av sirkelen og lengden av diameteren ved å skrive i inntastingsfeltet: Forhold=Sirkelomkrets(c)/diameter
 • Trekk tallet Forhold fra algebrafeltet og til grafikkfeltet.
  • Hvor mange ganger lenger er omkretsen i forhold til diameteren?
c)
Slå på punkt B som du skjulte i starten.
 • Nå kan du endre størrelsen på sirkelen og sjekke om dette forholdet er konstant.
 • Hvordan kan du finne ut omkretsen av en sirkel dersom du kjenner lengden på:
  • diameteren
  • radiusen

Videoundervisning