6.trinn uke 42

Oppgave 1 
 Start Geogebra og gjør klar et blankt grafikkfelt.
  • Velg verktøyet "Mangekant" og lag to ulike trekanter i grafikkfeltet.
  • Velg verktøyet "Vinkel" og klikk inne i de to mangekantene. Du får da vinkelmål på alle vinklene. 
  • Dra i de blå punktene på trekantene og  se hvordan vinklene endrer seg. Prøv å lage spisse og stumpe vinkler.
a) Lag en trekant med en stump vinkel og en trekant med tre spisse vinkler.
b) Hvor mange grader er alltid de tre vinklene til sammen i en trekant?
c) Kan en trekant ha mer enn en stump vinkel? Forklar


Oppgave 2
a)
Bruk inntastingsfeltet i Geogebra og vis at summen av de tre vinklene i trekantene alltid er konstant.
  •  Skriv (sum=α+β+γ) og summer navnet på de tre vinklene i den ene trekanten. 
  • Skriv (sum2=δ+ε+ζ) og gjør det samme med den andre trekanten.
b)
Bevis dette i Geogebra.
  • Velg verktøyet "parallell linje" og klikk på grunnlinja i en av trekantene. Fest parallellen i punktet/hjørnet som ikke er en del av grunnlinjen.
  • Velg verktøyet "linje" og forleng vinkelbeina til punktet du festet parallellen i.
Tenk på samsvarende vinkler ved parallelle linjer. Hvilken sammenheng er det mellom vinklene i trekanten og vinklene som dannes rundt punktet? 
 
Videoundervisning