6.trinn uke 16

Oppgave 1 
Oppgaven skal løses i Geogebra:

  • Tegn figurene i Geogebra.
  • Finn omkrets og areal av figurene.
  • Tegn inn høydene i trekanten.


Videoundervisning