6. trinn uke 9

Oppgave 1 
 Oppgavene skal løses i Geogebra:
a)
 • Tegn linjestykke AB med lengde 7. 
 • Tegn midtnormalen til AB.

b)
 • Tegn en linje l. 
 • Tegn et punkt P ovenfor linje l. 
 • Nedfell en normal fra punktet P til linja l.
 • Vis/forklar hvorfor det er en normal.

Oppgave 2
a) 
 • Tegn linjestykket AB med lengde 6. 
 • Lag en glider a med intervall fra 0-360 og animasjonstrinn 1.
 • Velg vinkel med fast størrelse og lag en vinkel (mot klokka) som er a grader og med A som toppunkt.
 • Tegn en sirkel med sentrum i A og radius lik 3. 
 • Trekk i glideren og se hvor stor del av sirkelen de ulike vinklene er. 


Videoundervisning