6. trinn uke 46

Oppgave 1 
Start Geogebra med et blankt grafikkfelt.
Du skal se på ulike egenskaper ved objekter som har en-to og tre dimensjoner. 

a)
Velg verktøyet "Glider" og klikk i grafikkfeltet. Gi glideren verdier: min: 0 og Maks: 10. Klikk ok.

Velg verktøyet "Linjestykke med bestemt lengde" og klikk et sted i grafikkfeltet. Tast inn navnet på glideren som lengde i tekstboksen. Klikk ok.

b)
Velg verktøy "Avstand eller lengde" og klikk på linjestykket. 
Dra i glideren og vis at linjestykket endrer seg i en dimensjon.

c) 
Velg verktøy "Normal linje". Klikk på linjestykke og fest normalen i punktet A. Fest et nytt punkt C på normalen over punkt A.

d)
Velg verktøy "Parallell linje" og klikk på linjestykket AB. Fest parallellen i punkt C. Gjør det samme med linjen mellom AC og fest en parallell i B.
Velg "skjæring mellom to objekt" og marker skjæringspunktet som skal bli det siste hjørnet i rektangelet.

e)
Bytt navn på hjørnene slik at hjørnene blir ABCD i retning mot klokken.

f)
Marker mangekant ABCD. Sett på mål for areal, omkrets og sidelengder i rektangelet.
g)
Trekk i glideren og punkt D og vis hvordan rektangelet kan endres i to dimensjoner (lengde og bredde). Hva skjer med omkrets og areal når du gjør endringer?Oppgave 2
a)
Klikk vis i menyen og velg" Grafikkfelt 3D"
Høyrelikk i grafikkfelt 3D og velg "vis alle objekter".
Lag en ny glider i grafikkfeltet og gi den verdier fra 0-5.
Klikk i grafikkfelt 3D og velg verktøy "Ekstruder til prisme eller sylinder". Klikk inne i figuren i 3D-feltet tast inn navnet på den nye glideren som verdi på høyden.
Sett på volum-mål på prismet.
Trekk i begge gliderene og vis hvordan prismet endres i tre dimensjoner (lengde, bredde og høyde)

b) 
Klikk i 3D-feltet og velg verktøyet "BrettUt" og klikk på prismet.
Du får en ny glider som du kan endre på. Dra i glideren og vis hvordan prismet er satt sammen av ulike todimensjonale sideflater.

c) 
Hvilke ulike egenskaper kan vi gi objekter som er:
Endimensjonale:
Todimensjonale:
Tredimensjonale:
Videoundervisning