6. trinn uke 4

Oppgave 1 
 Tegn trekantene i Geogebra.
a) Trekant ABC har målene ∠A = 45°, AB = 5,0 cm og ∠B = 60°

b) Trekant ABC har målene AB = 6,5 cm. ∠𝐴 = 60° 𝑜𝑔 ∠𝐵 = 30° 


Oppgave 2
Tegn denne figuren i Geogebra:Oppgave 3
  • Finn omkretsen av de tre halvsirklene mellom AB, AC og BC. 
Videoundervisning