6. trinn uke 38

Oppgave 1 
Start Geogebra og ha et blankt grafikkfelt.
Lage to parallelle linjer og en rett linje som skjærer begge de parallelle linjene. Hva kan du si om vinklene som dannes?

  • Velg verktøyet "linje" og lag en linje i grafikkfeltet.
  • Velg verktøyet "parallell linje", klikk på linja og fest parallellen i passe avstand over eller under linja.
  • Velg verktøyet "linje" igjen og lag en linje som skjærer begge de parallelle linjene.
  • Velg verktøyet "skjæring mellom objekt" og marker skjæringspunktene mellom parallellene og linja som skjærer dem.
a) Hva kan du si om vinklene som dannes mellom linjene?
b) Sett på vinkelmål ved å bruke verktøyet "vinkel" og se om de du tenker stemmer.
c) Stemmer denne sammenhengen også dersom du endrer på avstanden mellom de parallelle linjene og vinkelen på linja som skjærer dem?Oppgave 2
  • Lag en regulær trekant med sidelengde lik 8 i Geogebra. 
  • Fest en tilfeldig punkt på den ene sidekanten. 
  • Lag en parallell linje til grunnlinjen og fest den i punktet på sidekanten. 
  • Marker skjæringspunktet mellom den parallelle linja og den andre sidekanten. 
  • Trekk opp et linjestykke mellom de to punktene.
a) Hvor mange trekanter ser du?
b) Tenk på oppgave 1. Hva kan vi si om vinklene i disse trekantene?
c) Sett på vinkelmål og sjekk om det stemmer.
d) Hvorfor stemmer det, og hva kan vi si om formen til disse trekantene?
e) Hvor lange er sidene i forhold til hverandre?Videoundervisning