6. trinn uke 36

Oppgave 1 
 Start Geogebra og slå av rutenett og akser i grafikkfeltet. 

Tegn to parallelle linjer med avstand 5 i Geogebra.
  • Velg verktøyet "linje" og lag en linje i grafikkfeltet. 
  • Velg "normal linje" og lag en normal linje i punktet A.
  • Velg verktøy "sirkel definert ved sentrum og radius". Fest sentrum i punkt A og velg radius 5.
  • Velg verktøy skjæring mellom to objekt og marker skjæringspunktet mellom sirkelen og normalen til linja.
  • Skjul sirkelen ved å trykke på det blå punktet under kjeglesnitt i algebrafeltet.
  • Velg verktøy " parellell linje", klikk på linjen din, dra parallellen opp og fest den i skjæringspunktet.

Oppgave 2
Hva kan du si om avstanden mellom de to linjene dersom vi ser på dem mot uendelig begge veier?
Kan du vise dette i Geogebra?
Videoundervisning