5. trinn uke 43

Oppgave 1 
 Oppgaven skal løses i Geogebra:

Tegn figurene i Geogebra.
  • Finn omkrets og areal av figurene.
  • Finn symmetrilinjer i figurene.
Videoundervisning
Fasit her