6. trinn uke 2

Oppgave 1 
 Bruk CAS og trekk sammen uttrykkene:
a) 5x+2x-4x+x
b) -6x+2y+4x-y
c) 5y-4+2x-1-3y-11
d) 3a+4b-3-a-b+12+2a

Oppgave 2
a)
Start ett nytt vindu i Geogebra og trekk sammen uttrykket i CAS:
6a+3-2b-3a+7+4b

b)
Lag to glidere i grafikkfeltet og gi dem navnet a og b. Sett verdier fra 0-5 og animasjonstrinn 1.
Skriv inn det samme uttrykket i CAS: 6a+3-2b-3a+7+4b
c) Ser du sammenhengen mellom det forenklede uttrykket og verdien av uttrykket når du endrer på glider a og b?
Videoundervisning