5.trinn uke 6

Oppgave 1 
 Start Geogebra med et blankt grafikkfelt.
a)
Velg verktøy "Mangekant" og lag en trekant ABC ved å klikke tre punkter/hjørner og så tilbake til startpunktet.
b)
Bruk verktøy "avstand eller lengde", "areal" og "vinkel":
  •  Sett på på sidelengder.
  • Finn arealet av trekanten.
  • Finn omkrets av trekanten.
  • Sett vinkelmål på trekanten.
  • Vis hvor mange grader de tre vinklene er tilsammen ved å skrive i inntastingsfeltet: sum=α+β+γ
  • Ta tak i hjørnene på trekanten og trekk punktene slik at figuren endrer seg. 
    • Hva skjer med de ulike målene du har funnet?


Oppgave 2
a)
Velg verktøy "Normal linje" og klikk i et av hjørnene på trekanten og så klikk på linjestykket/grunnlinjen som ligger motsatt av hjørnet.

Velg verktøy "skjæring mellom to objekt" og klikk på normalen du lagde og på linjestykket/grunnlinjen den skjærer. 

Gå til algebrafeltet og finn normalen under "linje" og skjul den ved å klikke på det blå punktet.

Velg verktøy "Linjestykke mellom to punkt" og trekk opp linjestykket/høyden mellom de to punktene.

Sett lengdemål på dette linjestykket som er en høyde i trekanten din.
b)
Bruk kalkulator og multipliser grunnlinjen med høyden og divider svaret på to. (grunnlinje x høyde : 2)
Hva fant du ut? (se på målene du satte på i oppgave 1)
c)
Trykk på vis og velg CAS i menyen. Regn ut det samme der med å bruke navnet på grunnlinjen og høyden.

Videoundervisning