5.trinn uke 39

Oppgave 1 
 Du skal handle varer i butikken:
a) Lag denne handlelisten i Excel:
 Vare Antall      Enhetspris  Totalt
Melk    3   Kr 16,90  
Brød         2   Kr 27,00  
Smør    1   Kr 15,50  
Ost     2 Kr 83,00   
Agurk     1  Kr 23,00   
     Sum:  

b) Bruk formler i Excel og regn ut hva hver vare vil koste totalt.

c) Bruk formler i Excel og regn ut hva alle varene vil koste totalt.
 

Oppgave 2
Her er hva noen av innbyggerne i Andeby tjener i året.
a)  Lag oversikten i Excel:
 Navn    Inntekt 
Donald  Kr 310000 
Dolly Kr 350000
Guffen Kr 370000 
Mikke Kr 450000 
Minni Kr 440000 

b) Lag et stolpediagram som viser oversikt over hva de ulike personene tjener.
c) Bruk formler i Excel og finn ut hva de tjener i gjennomsnitt.
d) Gjør noen endringer i inntektene i Excel. Hva skjer med gjennomsnittslønn? Hva skjer med stolpene i diagrammet?
Videoundervisning