5.trinn uke 36

Oppgave 1 
 Sett inn følgende punkter i Geogebra!

Oppgave 2
Tegn en sirkel fra punkt I til punkt J.

Tegn linjestykker mellom følgende punkter:
  • A og B
  • A og C
  • D og E
  • F og G
  • G og H
  • L og K
  • M og N
  • P og O
  • Q og R
Hvilket ord har du nå skrevet i koordinatsystemet?

Videoundervisning