5.trinn uke 13

Oppgave 1 
 I denne oppgaven skal du bruke Geogebra og Excel.
Du skal lage regulære mangekanter:

a)
Lag et linjestykke som er 4 langt med verktøyet linjestykke med bestemt lengde. 
b)
Lag en glider med verktøyet glider, og gi den verdier: Min 3 - Maks 10 - Animasjonstrinn 1

c)
Bruk verktøy for  regulær mangekant  og klikk i A og B på linjestykket ditt. Tast inn navnet på glideren: a for antall hjørner. 
d)
Bruk verktøy for vinkel og klikk inne i mangekanten for å sette vinkelmål på alle hjørnene.

e)
Dra i glideren slik at du lager ulike regulære mangekanter.
Hvor mange grader er vinklene i de ulike regulær mangekantene?
Lag tabell i Excel:
 Reguler n-kant 34 5 6 7 8 9 10
 Grader per vinkel 60       Oppgave 2
Sett glideren slik at du får en regulær 6-kant.
a)
Hvor mange grader er alle 6 vinklene tilsammen?
b)
Bruk verktøyet linjestykke mellom to punkt og del inn mangekanten i trekanter uten at delelinjene skal krysse hverandre.
c)
Hvor mange trekanter fikk du?
d)
Multipliser antall grader det er  i en trekant (180) med antallet trekanter du fant i 6-kanten.
Hva fikk du?

Videoundervisning