5.trinn uke 10

Oppgave 1 
Start Excel og løs disse oppgavene ved å bruke formler:
a) 243+435    b)  735-254    c) 256-364 
d)  23*54     e) 2894/123    f) 0,987*1,234
g)  0,9/0,001

Trykk på Formler i menyen og velg vis formler slik at du viser formlene du har brukt.

Oppgave 2
Start Geogebra. Trykk på vis i menyen og velg CAS.
a) Løs de samme regnestykkene fra oppgave 1 i CAS.


Videoundervisning