5. trinn uke 49

Oppgave 1 
a)
Bruk grafikkfeltet i Geogebra og tegn inn punkter med koordinatene:
A (-8,8), B (-10,4) og C (-4,6).
Trekk opp en mangekant mellom punktene ABC.
Hva kaller vi denne mangekanten?

b)
Speil mangekanten om 2. aksen (y-aksen) ved å velge verktøyet: "speil objekt om linje", og så klikke på mangekanten og deretter på linjen den skal speiles om.

c)
Hva kan du si om de to mangekantene i forhold til hverandre?
hva kan du si om avstanden fra punktene som hører sammen og til 2. aksen?
Oppgave 2
a)
Flytt den originale mangekanten din ved å bruke verktøyet: "flytt objekt med vektor". Klikk på objektet, fest vektoren i  punktet (0,2) og dra den til punktet (16,2).
Hva kan du si hvor langt hvert punkt er flyttet i forhold til lengden på vektoren?

b)
Roter den nye mangekanten 37 grader med klokken om punktet A' ved å bruke en glider (se video).
Hva viser dette om forholdet mellom de to mangekantene?


Videoundervisning
Fasit her