5. trinn uke 46

Oppgave 1 
Du har gjennomført en undersøkelse der du har telt antallet av ulike bilmerker som har kjørt forbi skolen din i løpet av en tidsperiode. Du skal presentere innsamlet data i en tabell og i et stolpediagram.

 BilmerkeOpptelling Frekvens 
Mazda
|||||  ||  7
Opel||||  4
Ford ||||| |||| 9
WW||||| ||||| 10
Leaf ||||  4
Hyundai||||| | 6


Oppgave 2
Du har også talt hvor mange personer det er i hver av de 40  bilene som har passert. 
2-3-1-1-3-2-4-2-2-1-3-4-1-1-2-1-3-4-2-3-2-1-3-3-4-5-4-3-2-1-2-3-3-2-1-1-2-2-1-2
Bruk Excel til å finne:
  • Typetall (Den vanligste observasjonen).
  • Median (Den midterste observasjonen når de er rangert i stigende rekkefølge).
  • Gjennomsnitt (Hvor mange personer det i snitt er i de 40 bilene, når du summerer alle personene og deler på antall biler).
  • Variasjonsbredde (Differanse mellom høyeste og laveste observasjon).
 
Videoundervisning
Fasit her