6. trinn uke 22

Oppgave 1 
 • Tegn en halvsirkel gjennom to punkt i Geogebra.
 • Fest et nytt punkt C på halvsirkel-pereferien.
 • Trekk opp en mangekant mellom punktene ABC.
  • Hva slags mangekant er dette?
  • Dra i punkt C. Hvor mange grader kan denne vinkelen være?
 • Sett mål på vinklene i mangekanten.
  • Er vinkel C like stor over hele sirkelpereferien?
  • Hva kaller vi en slik trekant?
  • Hva kaller vi de tre sidene i en slik trekant?

Oppgave 2
 • Tegn regulære firkanter på de tre sidene i mangekant ABC.
 • Sett mål på arealet av de regulære firkantene.
  • Hva kaller vi en slik firkant?
  • Er det noen sammenhenger mellom arealene av de tre firkantene?
 • Dra i punkt C på halvsirkelpereferien.
  • Hva skjer med arealet av kvadratene utenfor katetene?
  • Er det fremdeles de samme sammenhengene mellom arealene?
 • Vis sammenhenger mellom arealene i CAS.Videoundervisning