5. trinn uke 3

Oppgave 1 
Bruk grafikkfeltet i Geogebra og skru av akser og rutenett.
a)
Tegn en tilfeldig femkant i grafikkfeltet. 
Lag en glider og gi den verdier Min:0  og maks: 2 (husk hvilket navn glideren fikk).

b) 
Velg verktøyet: "Forstørr objekt fra punkt". Klikk på mangekanten og så klikk et sted i grafikkfeltet litt bort fra mangekanten. 
Geogebra spør deg hvilken faktor du skal forstørre med: skriv navnet på glideren i skrivefeltet. Klikk ok.

c) 
Dra i glideren. Hva skjer med mangekanten når:
 • faktor>1
 • faktor<1
 • faktor = 1
 • faktor =0


Oppgave 2
 • Ta tak i punktet du forstørret fra og dra det til alle punktene i den originale mangekanten. Hva sier dette om vinklene i de to mangekantene?
 • Bruk vinkelverktøy i Geogebra og sett vinkelmål på de to mangekantene. 
 • Bruk avstand eller lengde verktøyet og finn lengden på to "like" sider i de to mangekantene. 
 • Ta lengden av siden på kopien og del på tilsvarende lengde på originalen.
  • Hva er forholdet mellom sidene? 
  • Hvordan stemmer dette forholdet med faktoren på glideren?
 • Sjekk forholdet mellom andre like sider.
 • Dra i glideren og sjekk forholdene igjen.


Videoundervisning
Fasit her