5. trinn uke 23

Oppgave 1 
I denne oppgaven skal du bruke Geogebra.
Du får 100 kr i månedslønn hjemme + 10 kroner for hver gang du går ut med søpla.
a)
 Fyll inn i tabellen hvor mye du vil få i lønn l(x) avhengig av hvor mange ganger du går med søpla (x) den måneden.
 x 0101520
 l(x) 100 110    

b) Velg vis regneark i Geogebra og skriv inn koordinatene.
  A B
 1 01
 2100 110

  • Marker koordinatene og velg verktøyet regresjonsanalyse. 
  • Velg regresjonsmodell: lineær
  • Velg kopier til grafikkfelt.
c) Vis grafisk hvor mye vil du tjene dersom du går med søpla 17 ganger en måned.

d) Vis grafisk hvor mange ganger du må gå med søpla dersom du må tjene 380 kr.Oppgave 2
a) Forklar hvorfor lønnsgrafen skjærer y-aksen i punktet (0,100).
b) Med hvor mye stiger lønna for hver gang du går med søpla?
c) Hvordan kan du se denne stigningen på lønnsgrafen?
Videoundervisning