5. trinn uke 20

Oppgave 1 
 Denne oppgaven skal du løse i Geogebra.
Bruk grafikkfeltet med akser og rutenett.
 •  Lag et rektangel med areal lik 20 og sett på areal-mål.
 •  Kan du lage flere rektangler med areal lik 20?
 •  Lag et kvadrat med areal lik 25. Hvor lange er sidene?
 •  Lag en glider (s) og gi den verdier Min: 1, Maks: 10 og Animasjonstrinn 1.
 • Velg verktøy linjestykke med bestemt lengde og lag et linjestykke med legde (s).
 • Velg verktøy regulær mangekant og klikk i de to punktene på linjestykket. Velg 4 hjørner sånn at du får et kvadrat.
 • Sett arealmål på kvadratet og sidemål på en av sidene.
 • Bruk glideren og lag kvadrater med areal lik: 1-4-9-16-25-36. Hva blir arealet av de tre neste kvadratene?


Oppgave 2
 •  Lag et rektangel med lengde 7 og bredde 3. Sett på mål for areal og omkrets.
 •  Hvor stort areal kan du få dersom du endrer firkanten og omkretsen fremdeles skal være lik?
 • Hva heter firkanten du får ved å lage en mangekant til koordinatene: (2,1)-(9,1)-(7,4)-(4,4).
 • Hvor lange er de to sidene som er parallelle? 
 •  Hva er avstanden mellom de parallelle sidene?
Videoundervisning