5. trinn uke 20

Oppgave 1 
 Denne oppgaven skal du løse i Geogebra.
Bruk grafikkfeltet med akser og rutenett.
  •  Lag et rektangel med areal lik 20 og sett på areal-mål.
  •  Kan du lage flere rektangler med areal lik 20?
  •  Lag et kvadrat med areal lik 25. Hvor lange er sidene?
  •  Lag kvadrater med areal lik: 1-4-9-16-25-36. Hva blir arealet av de tre neste kvadratene?


Oppgave 2
  •  Lag et rektangel med lengde 7 og bredde 3. Sett på mål for areal og omkrets.
  •  Hvor stort areal kan du få dersom du endrer firkanten og omkretsen fremdeles skal være lik?
  • Hva heter firkanten du får ved å lage en mangekant til koordinatene: (2,1)-(9,1)-(7,4)-(4,4).
  • Hvor lange er de to sidene som er parallelle? 
  •  Hva er avstanden mellom de parallelle sidene?
Videoundervisning
Fasit her