5. trinn uke 17

Oppgave 1 
 I denne oppgaven skal du bruke Excel/regneark.
Se på Disse langtidsvarslene fra Yr for Moss og Las Vegas.

a) Lag en tabell og fyll inn forventet temperatur for Moss og Las Vegas. 
 LørdagSøndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag  Søndag
 Moss 10       
 Las vegas 1920        

b) Vis oversikten i et linjediagram (marker hele tabellen og velg "Sett inn linjediagram).


Oppgave 2
a) Bruk Execel til å finne forskjellen/differansen i forventet temperatur mellom Las Vegas og Moss for hver dag.

b) Bruk Excel til å finne forventet gjennomsnittstemperatur i Moss og Las Vegas for denne perioden.


Videoundervisning