Oppgaver for mellomtrinnet


5.trinn

Juleferie
Uke 10
Uke 13
Uke 17
Uke 20
Uke 23
6.trinn

Uke 48
Uke 50
Juleferie
Uke 2
Uke 4
Uke 6
Uke 9
Uke 11
Uke 13
Uke 16
Uke 18
Uke 20
Uke 22
Uke 24
7.trinn

Uke 42
Uke 44
Uke 46
Uke 48
Uke 50
Juleferie
Uke 2
Uke 4
Uke 6
Uke 9
Uke 11
Uke 13
Uke 16
Uke 18
Uke 20
Uke 22
Uke 24