Informasjon om digitale innleveringer i matematikk


FAQ
 • Hvorfor er digitale innleveringer viktig for elevenes læring?
  • Elevene må lære seg å uttrykke seg digitalt, også i matematikk
  • Oppgavene og videoene lærer elevene viktige digitale verktøy som Excel og Geogebra
  • Oppgavene tar utgangspunkt i alle kompetansemål, ikke bare de digitale. Det er kommunikasjonen som foregår digitalt.
 • Hvor skal elevene levere arbeidet?
  • Arbeidet leveres direkte i OneNote. Ved behov, skal de legge ved "screenshots" fra Excel og Geogebra.
 • Hvordan kan foresatte bidra i dette arbeidet?
  • Foresatte kan følge opp om arbeidet gjøres. Se gjerne undervisningsvideoer sammen med ungdommene.
  • Hjelpe elevene til å installere MS Office på datamaskiner hjemme, slik at de har OneNote tilgjengelig. Alle elever kan laste ned Office gratis fra portalen til Moss Kommune, her.
 • Hvordan skal elever, som ikke har tilgang på datamaskiner hjemme, kunne gjøre disse oppgavene?
  • Alle elever kan sitte igjen i klasserommet sitt med tilgang på PC til kl 15.15 hver dag. 
  • På onsdag er det i tillegg matematisk leksehjelp for alle elever på ungdomskolen.
Malen for innlevering ligger på OneNote:

Hjelp til formelskriving i Word og OneNote

Snarveier
 • Sette inn formel
  • Shift+Alt+0 (i Word)
  • Alt + + (i OneNote)
 • Gangetegn: \cdot
 • Omtrent lik: \approx
 • Brøk: Bruk vanlig skråstrek "2/3"
 • Brøk med sammensatt teller eller nevner: Bruk paranteser
  "(2a+4)/3"
 • Potenser: To i tredje "2^3"
 • Se også formelverktøy-raden i Word og OneNote

Spesialhjelp til Apple-produkter

Husk at alle brukere på mosseskolen kan laste ned Microsoft Office på en datamaskin hjemme. Dette lønner det seg å utnytte. Det finnes ingen snarvei for å sette inn formel i Word, men denne kan enkelt opprettes selv.