9.trinn uke 9 (gjelder også for 10.trinn)

Oppgave 1 
 Denne oppgaven skal løses i Excel

Dersom man kaster en terning er det lik sannsynlighet (1/6) for de ulike mulighetene i utfallsrommet 1-6. Forventningsverdien til en terning er derimot 3,5. Dette forklares ved at forventningsverdi regnes utifra gjennomsnitt av antall øyne når antall kast går mot uendelig (altså et veldig høyt antall kast).

Nivå 1: Vis dette ved simulering (forsøk) i Excel.
  • Bruk formelen "=TILFELDIGMELLOM" og velg 1 som bunn og 6 som topp
  • Autofyll formelen ned og simuler 20 terningkast.
  • Skriv forventningsverdi i en celle og la cellen under være gjennomsnitt av alle 20 kastene (velg gjennomsnitt og marker alle kastene. Trykk F9 for å oppdatere og få nye terningresultater.  Ser du at forventningsverdien ligger rundt 3,5?

    Lim inn et utklipp av Excel i besvarelsen din.
Nivå 2: La antall terningkast øke fra 20 til 500.
  • Juster  gjennomsnittsfunksjonen ved å klikke på forventningsverdien og endre formelen til å ta med hele området med 500 kast.  

    Oppdater flere ganger med F9. Hva skjer med forventningsverdien? Test med 1000 kast. Lim inn forventningsverdi i besvarelsen.


Videoundervisning
Fasit her