10.trinn uke 7


Oppgave 1 
Denne oppgaven skal løses i Geogebra.

Nivå 1.
Du skal lage en sirkel, en regulær trekant, en regulær firkant og en regulær femkant i Geogebra.
Sett arealmål på figurene.

Nivå 2.
Du skal lage en variabel h (glider) og gi den verdier fra 0-5.
Deretter viser du 3D grafikkfeltet og ekstruderer figurene dine til
 3-dimensjonale figurer.
Sett volum-mål på figurene dine.
Dra i glideren (h) og skriv noeom hva som skjer med figurene.

Nivå 3.
Velg to av figurene og to h-verdier og vis ved regning at du kommer fram til samme volum.Videoundervisning

Comments