9.trinn uke 6


Oppgave 1 
 
Tegn figuren i Geogebra, og følg denne fremgangsmåten:
  • Merk av et punkt S og tegn en sirkel med radius 5 cm 
  • Tegn diameter AB=10 cm gjennom S
  • Tegn vinkel A=30 grader og finn punktet C. Tegn BC.
  • Tegn normalen fra C til AB

Oppgave 2
Vis at trekant ADC er formlik trekant DBC

Oppgave 3
Bestem ved regning lengden av CD.

Videoundervisning