9.trinn uke 48


Oppgave 1 
Kåre har løst en likning på følgende måte!    1. Er løsningen korrekt?

  2. Hva vil du si til Kåre?

  3. Løs likningen slik du mener er den beste notasjonen!


Videoundervisning

Comments