9.trinn uke 47

Oppgave 1 
 

Løs disse oppgavene fra Grunntall 9.


3.32

3.37

3.43

    


Oppgave 2
Løs likningene i oppgave 3.43 i CAS.

Videoundervisning

Comments