9.trinn uke 45


Oppgave 1 
 Løs følgende likninger:
a) 9x = 54
b) -3x = 18
c) 8x = -64

Oppgavene skal løses
  • Algebraisk
  • Grafisk
  • I CAS

Oppgave 2

Lag  “den lille” multiplikasjonstabellen i Excel. (Se video 8. trinn uke 45)

  • Bruk  autofylling av tall, cellereferanse og absolutt cellereferanse.

  • Ha med formelvisning

Videoundervisning

Comments