9.trinn uke 44


Oppgave 1 
 Løs følgende likninger:

a) 3x+1 = 2x+3
b) 5x-4 = 2x+5
c) 4x-2 = x+1
d) 3x+5 = x-3


Alle oppgavene skal løses:
  • algebraisk
  • grafisk (i geogebra)
  • i CAS (i geogebra)

Videoundervisning

Comments