9.trinn uke 35


Oppgave 1 
  •  Konstruer en regulær trekant med sider lik 8 i Geogebra. 
    • Hva kan vi si om vinklene i trekant ABC?
  •  Finn midtpunktet D på AB og nedfell en normal linje fra C til D. Marker trekanten BCD med en mangekant.
    • Hva kan vi si om vinklene i trekant BCD?
    • Hva kan vi si om lengden DB i forhold til lengden BC?
 Oppgave 2
  • Lag kvadrater til linjestykkene DB, BC og CD. Sett arealmål på kvadratene og beskriv sammenhengen du ser.

Oppgave 3
  • Regn ut høyden CD ved å bruke Pytagoras.


Videoundervisning