9.trinn uke 20


Oppgave 1 
Oppgaven løser du med graftegner. 
 

I 2016 solgte Petter endelig hytta si. Etter salget satte han 1,75 millioner kroner i banken til 2,3% rente per år.  

 

La x være antall år etter salget (i 2016 er x=0, i 2017 er x=1 osv.) 

 

  1. Tegn grafen til funksjonen f gitt ved 
    f(x) = 1,75 * 1,023x   for x > 0
     

  2. Forklar hvor i funksjonen beløpet økes med 2,3% hvert år. 

  3. Etter hvor mange år kan Petter kjøpe seg en Villa til 5,5 millioner kroner 

  4. Hvor mye vil barnebarn arve dersom pengene står i banken i  80 år? 


Videoundervisning