8.trinn uke 2


Oppgave 1 
 I tabellen nedenfor ser du besøkstallene hos Badeland for hver måned i 2013. 
a)
Lag en tilsvarende tabell i et regneark. Regn ut totalt besøkstall for 2013. Regn ut gjennomsnittlig besøkstall per måned for 2013.
 
b)
Framstill besøkstallet for hver måned i 2013 i et linjediagram.

Badeland må spare penger. Derfor skal de holde stengt hver mandag i 2014. De regner med at stengingen vil redusere besøkstallene med 5% fra 2013 til 2014.

c)
Lag en ny kolonne for 2014 med nye besøkstall for hver måned, totalt besøkstall og gjennomsnittlig besøkstall per måned.

Videoundervisning

Comments