9. trinn uke 36


Oppgave 1 
Oppgaven skal løses med regresjon i Geogebra.

Åtte spreke fjellfolk fra Verket skole kjenner sin maksimale puls. De ønsker å finne ut om det er en sammenheng mellom alder (x) og makspuls f(x).
Legg dataene inn i et regresjonsverktøy (Geogebra) og finn den lineære regresjonslinja.


Oppgave 2
a) Bruk grafen til å anslå makspulsen til en person på 60 år. 
b) Bruk grafen til å anslå alderen til en person med makspuls på 181.


Oppgave 3
Bruk ligningen til den lineære funksjonen og vis at en omtrentlig regel for å finne makspuls kan være: 220 minus alder. 
Videoundervisning