8. trinn uke 35


Oppgave 1 
 Konstruer en likebeint trekant ABC i Geogebra:
Grunnlinjen skal være 8 og høyden skal være 10
  •  AB = 8
  • Finn midtpunktet M på AB.
  • Oppreis en normal linje i M
  •  Fest et punkt C på normalen
  • Trekk opp mangekant ABC. 
  • Trekk høyden CM og gi den navnet h og lengde 10
  • Sett på mål for: sider, vinkler, omkrets og areal


Oppgave 2
Bruk informasjon fra trekanten i oppgave 1 og løs Excel-oppgaven som vises i videoen.


Videoundervisning