8.trinn uke 9


Oppgave 1 
  Denne uken skal vi tegne litt i Geogebra. Under ser du hva vi skal tegne.

  • Sett av linjestykke AB på 160
  • Sett midtpunkt S på AB
  • Tegn en halvsirkel på AS og en på SB
  • Sett av et punkt som skal være sentrum i sirkelen, og tegn en sirkel der radius er AB/6
  • Tegn en halvsirkel rundt AB
  • Sett en annen farge enn grønn 


Oppgave 2

Regn ut arealet av det hvite området i den største halvsirkelen.


Videoundervisning