8.trinn uke 7


Oppgave 1 
Eirin har lyst på ny sykkel, og hun skal selge aviser for å tjene nok penger. Hun bestemmer seg for å tjene 5000 kr først, før hun kjøper sykkelen.

Hun kontakter VG, og de sier at hun kan selge aviser hver lørdag og søndag, og hun vil tjene 9 kr pr solgte avis, i tillegg til 100 kr i fast lønn per dag hun er ute og selger. Eirin regner med å selge 30 aviser hver dag hun er ute.

Hvor mange uker vil det ta Eirin å tjene minst 5000 kr?

Oppgave 2
Nå har Eirin solgt nok aviser, og hun har tjent kr 5180,-

Hun har funnet en flott sykkel på XXL som koster kr 9 900,-
For å selge sykkelen har butikken bestemt seg for å sette ned prisen med 10% hver dag til den er solgt.

Hvor mange dager må Eirin vente før hun har råd til å kjøpe seg sykkelen? 

Videoundervisning