8.trinn uke 47


Oppgave 1 
 

Gå inn på denne linken, og se hvordan du kan finne kvadratroten til tall ved å flytte på punkt A.


http://tube.geogebra.org/m/2053259Oppgave 2


Videoundervisning

Comments