8.trinn uke 45


Oppgave 1 
 

Forklar med ord:

  1. Sammensatt tall

  2. Primtall

  3. Primtallsfaktorisering

Tips: Se video

Oppgave 2

Lag  “den lille” multiplikasjonstabellen i Excel.

  • Bruk  autofylling av tall, cellereferanse og absolutt cellereferanse.

  • Ha med formelvisning

Videoundervisning

Comments