8.trinn uke 44


Oppgave 1 
Faktoriser tallene:

a) 27        b) 33        c) 45        d) 36


Oppgave 2
Faktoriser tallene ved hjelp av CAS i GeoGebra:

a) 312            b) 190            c) 828            d) 536


Videoundervisning

Comments