8.trinn uke 42


Oppgave 1 
 Tabellen under viser antall barn i Norge som gikk i barnehage i årene 1997-2004. Tallene er rundet av til nærmeste tusen.
 ÅrAntall barn 
 1997 184000  
 1998187000
 1999   189000    
 2000 189000
 2001 192000
 2002 198000 
 2003 205000
 2004 213000
 
a) Fremstill tabellen som en linjediagram i regneark (Excel).
Bruk Excel og finn ut:
b) Hvor mange flere barn gikk i barnehage i 2004 enn i 1997?
c) Hvor mange færre barn gikk i barnehage i 1997 enn i 1998
d) Hva var gjennomsnitt antall barn i barnehage i årene 1997-2004?

Oppgave 2
Petter lurte på hvilken av noen utvalgte bilmerker som var vanligst. Han satte seg i veikanten 30 minutter og krysset av i en frekvenstabell.

 Bilmerke Frekvens
 Mazda 10
 Skoda  5
 Ford 13
 Volvo  7
 VW 14
 Toyota  2
 Andre 16

a) Lag frekvenstabellen i et regneark (Excel).
b) Bruk tabellen og vis dataene i et sektordiagram.
c) Lag en kolonne i tabellen der du viser andelen av de ulike bilmerkene.
d) Er dette en god undersøkelse i forhold til hvilke bilmerker som vanligvis kjører på denne veien? Forklar. 

Videoundervisning